TRƯỜNG THPT CLC VĂN LANG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học, ngày 10/10/2023 Trường THPT CLC Văn Lang đã tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học cho GV toàn trường. Báo cáo viên do cô Tạ Thị Thanh – GV Tin học trình bày.
Trong chương trình bồi dưỡng, GV tham gia đã được hướng dẫn các kĩ năng ứng dụng CNTT vào bài giảng, cách sử dụng các hiệu ứng, cách sử dụng các phần mềm dạy học để bài giảng thêm sinh dộng góp phần phát triển năng lực, phẩm chất của người học.


Cô Tạ Thị Thanh – GV Tin học -BCV

Minh họa UNDCNTT dạy học, cô Chu Thị Hoa – GVmôn Địa Lí trình bày báo cáo Hiệu quả UDCNTT trong dạy học môn Địa lí. Nhờ các công cụ đa phương tiện của máy tính như văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, hoạt cảnh giáo viên sẽ xây dựng được bài giảng sinh động thu hút sự tập trung của người học, dễ dàng thể hiện được các phương pháp sư phạm như: phương pháp dạy học tình huống, phương pháp dạy học nêu vấn đề, thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá chính xác, khách quan người học.


Cô Chu Thị Hoa – GV Địa lí – Báo cáo


Toàn cành GV tham gia bồi dưỡng

Sau buổi bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường THPT CLC Văn Lang nhận thức sâu sắc hơn sự cần thiết ƯDCNTT, tầm quan trọng của ƯDCNTT, trách nhiệm của bản thân trong việc khai thác nhiều các tài nguyên về CNTT hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Bích Hảo

Bài viết cùng chủ đề: