TRƯỜNG CLC VĂN LANG CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

Trong những năm qua, nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục toàn diện học sinh, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng các mặt giáo dục của nhà trường được duy trì ổn định trong tốp đầu của huyện nhiều năm qua. Để đạt được hiệu quả tốt trong Cuộc thi, trường đã làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và học sinh.
Trong các năm học, nhà trường tích cực phổ biến thể lệ Cuộc thi cho toàn thể giáo viên, học sinh; trong đó chú trọng các hình thức động viên, khuyến khích học sinh tham gia Cuộc thi, động viên giáo viên hỗ trợ học sinh thực hiện ý tưởng sáng tạo của mình, cử giáo viên thẩm định về mặt kỹ thuật, giá trị ý tưởng, hoàn chỉnh bản bài viết dự thi.
Chúc các em đạt thành tích cao