Quy định về phòng, chống thiên tai trong khai thác khoáng sản, đô thị, giao thông, điện lực, viễn thông

QD vbqp ve pctt trong khai thac ks khu do thi giao thong dien luc vien thong-1