Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

QD vbqp quy dinh tieu chi pctt doi voi nha o cua ho gia dinh ca nhan-2